Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với trang web bk8ae. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Sử dụng trang web

1.1. Bạn cam kết sử dụng trang web bk8ae chỉ cho mục đích cá nhân và giải trí hợp pháp. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến vi phạm bản quyền, đạo đức, lừa đảo hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

1.2. Bạn không được sử dụng bất kỳ phần mềm, công cụ hoặc thiết bị nào để can thiệp vào hoặc gây cản trở cho hoạt động bình thường của trang web. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ phương thức nào để thu thập thông tin cá nhân của người khác mà không có sự cho phép của họ.

1.3. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web này nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bên thứ ba.

2. Tài khoản và thông tin cá nhân

2.1. Khi đăng ký tài khoản trên trang web, bạn cam kết cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn cũng cam kết bảo mật thông tin đăng nhập và không chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai khác.

2.2. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng chỉ cho mục đích cụ thể mà chúng tôi đã thông báo cho bạn và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của luật pháp.

3. Trách nhiệm và bồi thường

3.1. Bạn đồng ý sử dụng trang web này và các dịch vụ liên quan tại riêng rủi ro của mình. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đại diện hay bảo đảm nào về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc tính phù hợp của thông tin và dịch vụ trên trang web.

3.2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đến mất mát dữ liệu, tổn thất doanh thu, thiệt hại về danh tiếng hoặc bất kỳ thiệt hại tài chính hoặc không tài chính nào khác.

3.3. Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ chúng tôi khỏi bất kỳ trách nhiệm, khiếu nại, tổn thất, chi phí hoặc khó khăn nào phát sinh từ việc vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bên thứ ba.

4. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

4.1. Trang web bk8ae và tất cả các nội dung, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu tượng, tên thương hiệu và các tài liệu khác liên quan đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

4.2. Mọi tài liệu hoặc thông tin mà bạn đăng tải trên trang web này sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và có thể được sử dụng, sao chép, phân phối hoặc hiển thị công khai mà không cần sự đồng ý của bạn. Bằng cách đăng tải nội dung, bạn cam kết rằng bạn có quyền sử dụng và chia sẻ nội dung đó và không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Thay đổi và chấm dứt

5.1. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này mà không cần thông báo trước. Phiên bản được cập nhật của điều khoản và điều kiện này sẽ được đăng trên trang web và có hiệu lực ngay khi được đăng.

5.2. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động của trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động này.

6. Quyền pháp lý

6.1. Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia chúng tôi. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết thông qua các cơ quan pháp lý có thẩm quyền.

6.2. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này được xem là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và áp dụng.

Xin vui lòng đọc kỹ

Tôi là Nguyễn Xuân Vương – CEO của BK8ae.net, hiện đang sinh sống tại Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Là người đam mê cá cược online trong nhiều năm, tôi sẽ cố gắng sử dụng kinh nghiệm của mình để giúp người chơi giành chiến thắng tại nhà cái BK8.